Spoločenstvo vlastníkov bytov - Cinobaňa - Maša č. 20